Najczęstsze problemy związane z występowaniem szkód górniczych

szkody górnicze

Działalność zakładów górniczych skutkuje występowaniem różnego rodzaju szkód określanych wspólnie jako szkody górnicze. Zalicza się do nich zarówno straty, jakie poszkodowany poniósł w wyniku eksploatacji górniczej, jak i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Jakie są najczęstsze problemy związane z występowaniem szkód górniczych? Uszkodzenia budynków  Szkody górnicze w budownictwie przybierają różną postać: zarysowań oraz pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych, pęknięć stropów czy deformacji stolarki okiennej i drzwiowej.  Skutkuje to koniecznością dokonywania napraw – nierzadko bardzo kosztownych. Działalność zakładów górniczych może doprowadzić do pochylenia budynku, a w skrajnej sytuacji…