Najczęstsze problemy związane z występowaniem szkód górniczych

szkody górnicze

Działalność zakładów górniczych skutkuje występowaniem różnego rodzaju szkód określanych wspólnie jako szkody górnicze. Zalicza się do nich zarówno straty, jakie poszkodowany poniósł w wyniku eksploatacji górniczej, jak i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Jakie są najczęstsze problemy związane z występowaniem szkód górniczych?

Uszkodzenia budynków 

Szkody górnicze w budownictwie przybierają różną postać: zarysowań oraz pęknięć ścian zewnętrznych i wewnętrznych, pęknięć stropów czy deformacji stolarki okiennej i drzwiowej.  Skutkuje to koniecznością dokonywania napraw – nierzadko bardzo kosztownych. Działalność zakładów górniczych może doprowadzić do pochylenia budynku, a w skrajnej sytuacji nawet jego zawalenia, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Poza tym szkody górnicze w budownictwie wpływają na zmniejszenie wartości nieruchomości – budynki dotknięte szkodami górniczymi są warte mniej podobne budynki zlokalizowane w miejscach, gdzie podobne problemy nie występują.

Obniżenie wartości działki 

Eksploatacja górnicza wpływa negatywnie nie tylko na budynki, ale również grunt. Działalność zakładów górniczych może skutkować pojawianiem się różnego rodzaju deformacji gruntu: zapadlisk, progów terenowych, niecek bezodpływowych i innych. Mogą one skutkować między innymi szkodami na nasadzeniach, a w przypadku braku podjęcia właściwych działań mogą doprowadzić do powstania szkód na położonych nieopodal budynkach. Szkody górnicze mogą także wpływać na obniżenie wartości inwestycyjnej gruntów w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury technicznej terenu, jak również braku możliwości jego uzbrojenia.

Zniszczone zasiewy i uprawy 

Działalność górnicza może oddziaływać w negatywny sposób na zasiewy i uprawy. Powstające w wyniku eksploatacji górniczej zapadliska, zawodnienia czy wysuszenia gruntu prowadzą do obniżenia jego wydajności – a w konsekwencji zmniejszonej ilości uzyskanych plonów. W najgorszym wypadku konieczne może być wyłączenie gruntu z produkcji rolnej ze względu na jego niezdatność do upraw. Właściciel użytku rolnego, który został poszkodowany w wyniku działalności górniczej, może nie tylko domagać się rekompensaty za utracone korzyści, ale też żądać przywrócenia gruntu do stanu bez szkód.

W przypadku zaobserwowania szkód górniczych na budynkach, gruntach czy płodach rolnych można – a nawet należy – ubiegać się o odszkodowanie od kopalni. Aby je uzyskać, najlepiej nawiązać współpracę z ekspertami w dochodzeniu odszkodowań od zakładów górniczych, na przykład z firmy Kompensata z Rudy Śląskiej. Pracujący w nich specjaliści z różnych dziedzin – radcy prawni, rzeczoznawcy, kosztorysanci, budowlańcy czy geologowie – zapewnią profesjonalne wsparcie w uzyskaniu odpowiedniej rekompensaty za wyrządzoną szkodę.

Related posts

Leave a Comment