Zużyty olej w lokalach gastronomicznych

olej przepracowany

Oleje roślinne są wykorzystywane w lokalach gastronomicznych do przygotowywania bardzo wielu potraw. Podczas smażenia dochodzi do wytwarzania odpadu, jakim jest olej posmażalniczy. Nie można wylewać go do kanalizacji ani pozbywać się w taki sposób, jak pozbywamy się innych odpadów. Co zatem robią zakłady gastronomiczne ze zużytym olejem? Odpady olejowe mają swoje „drugie życie” i nie każdy wie o tym, że większość z nich nadaje się do dalszego, legalnego wykorzystania, pod warunkiem ich właściwego oczyszczenia przez wyspecjalizowaną firmę.

Zużyty olej po smażeniu stanowi odpad niebezpieczny zagrażający środowisku. Zawiera on w sobie substancje chemiczne, które mogą wykazywać toksyczne działanie i zagrażać żywym organizmom. Dodatkowo gorący olej wylewany do kanalizacji po ostudzeniu utwardziłby się, co nieuchronnie prowadziłoby do zapychania rur. Z tego powodu zakłady gastronomiczne, w których dochodzi do generowania dużej ilości oleju posmażalniczego, stają przed problemem jego właściwej utylizacji. Ów obowiązek jest im narzucony przepisami prawa, które określają sposób postępowania z niebezpiecznymi odpadami. Właściciel oleju odpadowego musi składować go w odpowiedni bezpieczny sposób, a następnie jest obowiązany dostarczyć go do utylizacji lub unieszkodliwienia.

Skup przepracowanego oleju

Przepisowe gromadzenie i transportowanie odpadów niebezpiecznych wymaga posiadania odpowiednich zbiorników oraz przystosowanego środka transportu. Większość przedsiębiorców zleca zatem wywóz odpadu wyspecjalizowanym jednostkom, co pozwala w znacznej mierze pozbyć się problemu. Rożne firmy funkcjonujące na rynku odpadów skupują olej przepracowany oraz zużyty olej gastronomiczny. Wówczas odbiorca oferujący skup przepracowanego oleju dostarcza specjalne zbiorniki, a po ich zapełnieniu przez zakład gastronomiczny lub inne przedsiębiorstwo odbiera je i na ich miejsce dostarcza puste beczki. Zużyty olej jest dostarczany do miejsca, gdzie zostanie zregenerowany i przystosowany do dalszego wykorzystania w innej postaci lub do unieszkodliwienia.

W jakim celu firmy skupują olej?

Firmy oferujące skup oleju przetwarzają go do dalszego wykorzystania lub odsprzedają innym przedsiębiorstwom. Zużyty olej podlega zazwyczaj regeneracji. Jest oczyszczany i przekazywany do rafinerii krajowych i zagranicznych, gdzie jest wykorzystywany między innymi do produkcji biopaliw, ale także tworzyw sztucznych i baz do produkcji olejów smarowych. Zużyty olej roślinny z zakładów gastronomicznych znajduje coraz więcej zastosowań. Dopiero gdy właściwości odpadu olejowego powodują, ze nie nadaje się on do regeneracji, wówczas jest on unieszkodliwiany, aby nie stanowił zagrożenia dla środowiska.

Related posts

Leave a Comment