Rejestracja i badania wind samochodowych

Windy samochodowe (windy załadowcze; podesty ruchome załadowcze) to platformy stosowane do rozładunku i załadunku samochodów ciężarowych. Jak wygląda ich rejestracja oraz jakim badaniom podlegają tego rodzaju urządzenia?

Rejestracja wind samochodowych

Wszystkie windy samochodowe podlegają pełnemu dozorowi technicznemu. Wyjątek stanowią windy samochodowe o udźwigu do 250 kg przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków. Eksploatacja wind załadowczych musi być poprzedzona złożeniem wniosku o ich rejestrację oraz odbyciem badania odbiorczego.

Badanie odbiorcze przeprowadzane jest w obecności inspektora UDT, eksploatującego dźwignicę lub osoby przez niego uprawnionej oraz konserwatora urządzenia. W trakcie badania inspektor dokładnie weryfikuje stan windy samochodowej, jej oznaczenie oraz kompletność i prawidłowość dokumentacji. 

W trakcie badania stanu technicznego windy samochodowej przeprowadzane są próby funkcjonowania windy w zainstalowanej wersji z obciążeniem. Wykonywane są także próby z przeciążeniem lub próby równoważne, które mają na celu weryfikację prawidłowego działania mechanizmów zabezpieczających i ruchomych. Po przeprowadzeniu badania i uzyskaniu pozytywnej decyzji inspektor zakłada księgę rewizyjną oraz wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację dźwignicy.

Windy samochodowe i rodzaje badań, którym podlegają

Poza badaniem odbiorczym, windy samochodowe podlegają także doraźnym badaniom kontrolnym, eksploatacyjnym oraz powypadkowym i poawaryjnym.

Doraźne badania kontrolne wykonywane są wyłącznie w stosunku do wind samochodowych, które objęte są ograniczoną formą dozoru technicznego (o udźwigu do 250 kg). Celem doraźnych badań kontrolnych jest weryfikowanie stanu dźwignicy, sprawdzenie, czy eksploatujący zastosował się do zaleceń z poprzedniego badania, a także określenie, czy w toku użytkowania windy samochodowej nie doszło do uszkodzenia lub zmiany w zainstalowanej wersji wyposażenia, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji.

Doraźne badania eksploatacyjne wykonywane są w stosunku do wind samochodowych objętych pełną formą dozoru technicznego, a ich cel oraz przebieg jest analogiczny względem doraźnych badań kontrolnych.

Doraźne badania poawaryjne i powypadkowe przeprowadzane są na wniosek eksploatującego po wystąpieniu awarii lub wypadku. Celem tego typu badań jest określenie przyczyny wypadku lub awarii oraz wskazanie zaleceń służących naprawie dźwignicy i przywróceniu jej do stanu sprzed awarii lub wypadku.

Related posts

Leave a Comment