Konstrukcja ogrodzenia w Poznaniu nie żąda pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Ogrodzenia nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane między dwoma przyległymi nieruchomościami nie żądają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to też ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

Zgłoszenia trzeba dokonać gdy…

…stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.

Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany czas rozpoczęcia budowy. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklarację o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizację zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenie przypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.

Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości serwisu aniaradzi.pl

Leave a Comment